Cookies

Cookies 2018-11-30T18:50:38+00:00

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti – více zde: https://www.google.cz/policies/technologies/cookies/). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Cookies usage statement

These web pages in accordance with relevant laws save on your device small data files which are generally called cookies.

What are cookies?

Cookies are small data files that let web sites visited by you to remember your actions and settings you have made on them, so that you do not have to repeatedly enter them. Cookies do not pose a threat, however, they have a significance for privacy. Cookies cannot be used to identify website visitors or to misuse credentials.

What cookies do we use?

We use third party cookies (eg. Google Analytics to analyze traffic – more here: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/). These cookies are managed by third parties and we do not have access to read or write these data.

Consent to set cookies

Most browsers accept cookies automatically unless the browser is set up differently. By using this website you agree with saving the cookies. You can restrict or block the use of cookies in the settings of your web browser. For information about setting a specific browser, visit the following addresses:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Opera: help.opera.com
  • Safari: support.apple.com