Články

Cvičit se vyplatí aneb víc o Tai-cchi vol.1 2019-06-21T00:20:05+00:00

Cvičit se vyplatí aneb víc o Tai-cchi
vol. 1
Jitka Horálková

Proč cvičit? Moudří mistři ve staré Číně hledali životní styl a metody, které by jim zaručily dlouhověkost při pevném zdraví. A našli. První texty zmiňující se o kultivaci těla a ducha pocházejí z doby bezmála před pěti tisíci lety. Z pozdější doby (12. století) je známá pověst o mistru Čang San-fengovi, kterého jednou při pročítání starých spisů vyrušil křik. Podíval se z okna a uviděl velkého ptáka, snad jeřába, jak bojuje s hadem. Přestože byl jeřáb vybaven ostrými pařáty a častoval hada tvrdými výpady, hada nepřemohl. Ten krouživým a měkkým pohybem unikal, ve spirálách se pohyboval dopředu a dozadu a zůstával nezraněn. Čang San-feng po této příhodě začal tvořit systém bojového umění tai-chi chuan. Také se traduje, že se zúčastnil mnoha bitev a zůstal neporažený.

Kdo může cvičit a co na sebe?

Naštěstí kdokoli, kdo se může pohybovat ve vzpřímené poloze. A každý podle svých možností. Na sebe je vhodné vzít volné pohodlné oblečení, které neomezuje v pohybu. Obuv by měla být měkká, někdo rád cvičí bos, jiný v tlustých ponožkách vybavených protiskluznými tečkami. V tradičních školách také není doporučováno cvičit příliš odhalený – jako úcta k samotnému cvičení.

Cvičení, ale i filozofie

Tai-cchi je založeno na taoistické filosofii, jejímž základem je prolínání , vzájemná přeměna jinu a jangu a interakce pěti prvků – Ohně, Země, Kovu, Vody a Dřeva. Tai-cchi v sobě obsahuje všechny prvky.

VODA: Plynulé, nepřerušované a relaxované pohyby zosobňují Vodu.
KOV: To, že se cvičí v pravidelných, urovnaných tvarech a cvičící provádí pohyby správně a do detailu s sebou nese energii Kovu.
ZEMĚ: Cvičíme-li v pevných stabilních postojích, případně ve větší skupině, vnášíme do Tai-cchi Zemi.
OHEŇ: Velké otevřené pohyby reprezentují Oheň.
DŘEVO: Je vyjádřeno pohybem podobným chůzi.

JIN A JANG
: Prolínání a přeměna dvou praprincipů jinu a jangu je patrná v přelévání váhy z jedné nohy na druhou. Stojíme-li zrovna na jedné noze, je tato jangová, druhá je jinová. To samé platí o pažích, vedeme-li pohyb ven od těla, působíme jangově a obdobně ruka, která se stahuje k tělu, je jinová. Takto bychom mohli do detailů rozebrat všechny pohyby.

Víc o cvičení a Jitce najdete na www.taichichuan.cz