Články

Hlídání k dítěti? 2019-05-28T22:11:08+00:00

HLÍDÁNÍ K DÍTĚTI?
Eva Joachimová

Rozhodnout o hlídání je věc svízelná. Čím je dítě menší, tím obtížněji se s ním rodiče loučí. Z pohledu dítěte – i toho nejmenšího – jsou ideálními partnery na hlídání nejen děti, ale hlavně staří lidé. Proč?

Staří lidé jsou pro děti studnou, která živí duši i tělo. Čínská medicína skutečně řadí stáří do období vody, ze kterého čerpá období dřevo – dětství. A že dřevo potřebuje vody víc než dost, si jistě dovedeme představit.

Jak je to s jeslemi, školkou a „óperkami“

Bohužel, sourozenci nemohou o děti pečovat celodenně a staří lidé již na to často také nemají síly. Zbývá tedy cizí člověk. Na západě je běžnou praxí předat dítě „óperce“. Ty se rekrutují většinou z řad mladých dívek a energeticky mohou doplňovat malému dítěti požadavky na staršího sourozence.

Nejsložitější je pro maličké dítě kolektiv, tedy jesle. Dítě se musí vyrovnávat s energiemi, které mu nic neříkají, vnímá je jako cizí, často i nepřátelské. A to i
později, při nástupu do školky. Situace jako stvořená pro vznik xenofobie. Způsob seznamování energií dítěte s energiemi dalších osob je navíc často příčinou oslabení imunity, dochází totiž k vysilování organismu.

Abychom tomuto vyčerpávání energií zabránili a uvedli do společnosti i ty největší zarputilce, je dobré zařazovat dítě do kolektivu na procházkách venku či v zahradě, ideálně za teplého počasí. Energie tepla a velkého prostoru umožní dítěti vnímat cizí energie jako méně dotěrné, dítě se snáze adaptuje a lépe zvládá další komunikaci s novým prostředím.

Chůvy nestřídat!

A stejně můžeme postupovat i při seznamování s chůvou. Venku na procházce, v novém prostředí, dítě přijme nového člověka snáz. Tady je velmi důležitý
soustavný, dlouhodobý vztah mezi chůvou a dítětem, při častém střídání chův můžeme dítě do budoucna poškodit. To na nás při hledání chůvy klade mimořádnou zodpovědnost – nehledáme jen tetu, která dítě přebalí a nakrmí, hledáme pro něj dalšího člena rodiny.

Úryvek je z nového vydání připravované II. knihy edice Cesta bílého jeřába Za tajemstvím času člověka.