Články

Cesta bílého jeřába a symboly ve snech 2019-05-28T22:12:17+00:00

Cesta bílého jeřába a symboly ve snech
Eva Joachimová

Symbolika byla pro naše předky nesmírně důležitým prostředkem k vyjadřování. Není podstatné, zda se bavíme o podobenstvích v bibli nebo obrazech staré Číny. Moje pouť za věděním starých čínských Mistrů také začala symbolikou.

Dlouho, velmi dlouho se mi zdál sen, sen, který se stále rozvíjel. Letěla jsem jako jeřáb od jitřního rozbřesku nad táhlým dlouhým jezerem, pomalu se zvedala ranní mlha a na druhý konec jezera jsem doletěla v paprscích zapadajícího slunce.

Můj český učitel, doktor Brin, se o můj sen velmi živě zajímal, ovšem okomentoval ho poněkud lakonicky: „Jeřáb je první ministr, pravá ruka a občas i hlava samotného císaře. Drak – císař si užívá světa, holduje životu a raduje se ve společnosti přátel a příznivců. Veškerá tíha vlády padá na Jeřába. Třímá obrovskou
moc, ale také nikdy nekončící zodpovědnost. Bohatstvím Draka – císaře, je jeho císařství, bohatstvím Jeřába – prvního ministra, je jeho život. Jeřáb žije životem právě opačným k životu Draka, a právě proto Jeřáb končí v osamění. Dobře jste si vybrala.“

Tak jsem se vydala na cestu bílého jeřába.